2 % pre Centrum Svetielko

V roku 2018 budeme prijímať 2% z daní prostredníctovm Detského centra MEDVEDÍK, s ktorým budeme môcť spoločne viac a adresnejšie pomáhať väčšiemu počtu detí vo všetkých troch pobočkách našich centier Svetielko.

Údaje do Vyhlásení a daňových priznaní :

Názov organizácie : Detské centrum MEDVEDÍK

Sídlo: Veselá 5, 080 01  Prešov

IČO: 42034582

Právna forma: Občianske združenie