Pomáhame stavať vaše sny

Projekt : Čarovná škôlka a veselý dvor pre deti s viacnásobným postihnutím

Podorený fy. Holcim

Získaná podpora: 1 700 €

 

Finančná podora je viazaná na nákup vybavenia do triedy na špeciálne predprimárne vzdelávanie a nákup gumených rohoží na vonkajšiu terasu a ihrisko.

 

Občianská voľba Pivovaru Šariš

Projekt: Viac svetla do nášho detstva

Podporený v programe 9. ročníka OBČIANSKEJ VOĽBY Pivovaru Šariš prostredníctvom Kominitnej nadácie Veľký Šariš

Získaná suma : 1 993,80 €

Finančné prostriedky boli viazané na nákup zariadenia do Snoezelen miestnosti, ktorej dokončenie finišuje práve koncom septembra.

Zakúpili sme bublinkový valece Maxi 2 m s lopičkami, prídavné zariadenie - interaktívny ovládač a  Aromadifuzér 4 v 1.

Ďalšie prvky - diskoguľa, optické vlákna, projektor, svetelné vajíčka, UV lampy a iné pomôcky pre podporu zrakového a viaczmyslového vnímania bude doinštalované v najbližších dňoch.

 

Pomôžme si navzájom alebo ako urobiť dieru do sveta

Projekt : Pomôžme si navzájom alebo ako urobiť dieru do sveta

Podporený : Nadáciou VÚB

Získaná suma : 1 796 €

Trvanie projektu : od 1.1.2013 - 30.9.2013

V rácmi projektu sme spustili v našom centre tvorivé dielne pre deti a zamestnancov. Spoločne sme vytvorili veľka krásnych vecí, ktoré sme úspešne predávali na trhoch v Prešove.