Pomáhame stavať vaše sny

Projekt : Čarovná škôlka a veselý dvor pre deti s viacnásobným postihnutím

Podorený fy. Holcim

Získaná podpora: 1 700 €

 

Finančná podora je viazaná na nákup vybavenia do triedy na špeciálne predprimárne vzdelávanie a nákup gumených rohoží na vonkajšiu terasu a ihrisko.