Pomôžme si navzájom alebo ako urobiť dieru do sveta

Projekt : Pomôžme si navzájom alebo ako urobiť dieru do sveta

Podporený : Nadáciou VÚB

Získaná suma : 1 796 €

Trvanie projektu : od 1.1.2013 - 30.9.2013

V rácmi projektu sme spustili v našom centre tvorivé dielne pre deti a zamestnancov. Spoločne sme vytvorili veľka krásnych vecí, ktoré sme úspešne predávali na trhoch v Prešove.