Cenník služieb

Rehabilitačné služby :

TheraSuit program

pre deti a mládež do 18 rokov                                    dospelých    

2 - týždňový .........................600,00 €............................     780 €

3 - týždňový .........................900,00 €  .........................   1 170 €

4 - týždňový ..................... 1 200,00 € ..........................   1 560 €

Pre tých klientov, ktorí neabsolvovali v našom centre žiadny program, odporúčame,  ako prvotný diagnostický program minimálne 3 až 4  týždňový pobyt.                   

 

Program obsahuje

Denne:

Rašelinový zábal od 20 - 40 minút 

Oxygenoterapiu od 20 - 40 minút

CvičenieTheraSuit v trvaní 2,5  hodín  - zložené z neurostimulácia,

                                                               cvičenie v kladkovom systéme,

                                                               cvičenie v "spider" systéme,

s použitím špeciálnych terapeutických oblekov známych ako "kozmické" obleky.

Pri rehabilitácie využívame množstvo pomôcok a prístrojov na podporu rehabilitačného účinku : motomed, vibromasážny stroj, chodítka, záväsný systém na nácvik chôdze alebo štvornožkovania, fitlopty, balnčné pomôcky, záťažové vaky a pod.

 

Pitný režim 

Energetická strava

2 x týždenne:

Viaczmyslová terapia - zostavená podľa individuálnych potrieb klienta - zraková stimluácia, nácvik jemnej a hrubej motoriky, špeciálna pedagogika,

 

Po ukončení intenzívneho rehabilitačného programu ponúkame klienom individuálne cvičenie v skrátenom režime v trvaní 1,5 hodiny denne ako udržiavacie cvičenie do ďalšieho absolvovania programu.

Cena individuálnej 1 hodinovej terapie je 20 €