dns

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (DNS)

podľa Koláře

 

Cvičenie vo vývojových polohách za prítomnosti správneho stereotypu dýchania

 

     Ide o cvičenie vo vývojových polohách.Vývojové polohy sú prirodzené polohy, ktoré vedú od pasívneho ľahu novorodenca na chrbte až po vzpriamený stoj a samostatnú chôdzu dieťaťa.

 

Vývojové polohy

Začína to otočkou z chrbta na brucho a naspäť, pokračuje cez šikmý sed do samostatného posadenia sa a sedu, následne štvornožkovanie, vzpriamovanie sa do stoja, samostatný stoj, vykročenie a samostatná chôdza.

U zdravých detí sú tieto polohy dosiahnuté spontánne, ale u našich detí (viacnásobné neurologické postihnutie, DMO a iné poškodenia mozgu a CNS) práve naopak, sú tieto polohy ťažko dosiahnuteľné.

 

Je to metodika, ktorá sa zaoberá aj vplyvmi vnútorných síl pôsobiacich na chrbticu a kĺby v tele. To znamená, že vytvára stabilizačnú funkciu, pre vytvorenie správnych pohybových vzorov a to dosiahneme ovplyvňovaním dýchania pri vytváraní vývojových polôh.

U zdravého dieťaťa je zachovaný správny stereotyp dýchania – brušné dýchanie. U detí hendikepom je tento stereotyp výrazne narušený, z dôvodu nedostatočnej funkcie svalov vytvárajúcich správny stereotyp dýchania. Pri zachovaní správneho stereotypu dýchania je zachovaná funkcia svalov a kĺbov tak ako v hornej časti tela, tak aj v dolnej. Ak je zachovaná stabilizačná funkcia bránice, nastáva správne zreťazenie svalov celého tela, a tým sa pozitívne ovplyvňuje postavenie segmentov, čím sa u dieťaťa docieli správny pohybový vzorec.