PODPORTE NÁS

Výzva ludialudom.sk

„Chvíľka pomoci je lepšia ako 10 dní súcitu“ hovorí rumunské príslovie a v tomto duchu bolo založené naše občianske združenie Viera – Láska – Nádej.

Nedokážeme vyliečiť a zbaviť dieťa ochorenia ale dokážeme poskytnúť kvalitnú a komplexnú starostlivosť pre deti s viacnásobným postihnutím a tým prispieť k zmierneniu postihnutia a jeho lepšej integrácii do spoločnosti.

Dôležité je, aby rodičia, ktorých deti trpia nejakým typom postihnutia alebo ich kombináciu mali dostatok informácii a možností ako najlepšie, najefektívnejšie a komplexne pomôcť svojmu dieťaťu.

Preto našou snahou okrem poskytovania služieb sociálnych, vzdelávacích a rehabilitačných určených priamo pre deti, je aj pomoc pre rodičov a to predstavovaním nových foriem terapií, kompenzačných pomôcok, prezentáciami ale aj pomoc pri získavaní finančných prostriedkov pre potreby rehabilitácie dieťaťa.

Preto vítame na našej stránke všetkých tých, ktorí hľadajú pomoc ale aj tých ktorí môžu pomáhať.

VIAC
Dve percentá z dane na Pravda.sk