Komu pomáhame

Naše občianske združenie má už vo svojich stanovách za cieľ poskytovať komplexné rehabilitačné služby a zabezpečiť primerané o odborné vzdelávanie viacnásobne postihnutým deťom, a to formou denného stacionára. Ten poskytuje široký priestor nielen pre komplexnú rehabilitačnú starostlivosť, ktorú budú priamo na mieste poskytovať kvalifikovaní terapeuti, ale aj priestor na individuálnu výchovno-vzdelávaciu intervenciu zo strany kompetentného špeciálneho pedagóga.

Svoje služby predovšetkým smerujeme k deťom a mládeží s detskou mozgovou obrnou, degeneratívnymi ochoreniami, deťom so zrakovým, mentálnym i telesným postihnutím.

V rámci služieb však ponúkame aj terapie pre dospelých hendikepovaných.