Podporte nás

Poukázaním 2% daní

Údaje to tlačiv:

Názov : Viera - Láska - Nádej, o.z.

Sídlo: Pri hati 18, 080 05 Prešov

IČO: 42090393

Právna forma : občianske združenie

.................................................................................................................................................................................

Príspevkom do zbierky

poukázaní finančných prostriedkov na účet  č.........................../3100

Tento účet je vedený v Sberbank Slovensko a je určený iba pre zbierku povolenú Obvodným úradom Prešov pod číslom: ................................. zo dňa 14.12.2012