umenie

Z výstavy Keď umenie pomáha

PhDr. Ján Bartko

Ján Bartko je rodákom z Dúžavy (4.11.1948), je už známy prešovský výtvarník a zároveň dlhoročný pedagóg pôsobiaci na Katedre výtvarnej výchovy a umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Ján Bartko sa systematicky a takmer výhradne zaoberá maľbou plenéru. Ide o inšpirované a inšpiratívne vízie krajiny (slovenskej i gréckej) a jedinečnou, preň vlastnou vizualizáciou, výtvarnými prostriedkami dokáže realitu ešte zosilniť. Okrajovo sa dotýka vzťahu maľby a architektúry, pričom je typické vrstvenie architektonických prvkov. Farebnosťou svojich obrazov sa nesnaží provokovať, či útočiť na diváka, nechce šokovať. Je zmyslový i zmyselný. Vizuálne ide ruka v ruke s akustickým. Pri komunikácii s dielom počuť šuchot nôh na chodníku, zďaleka znie grécka pieseň, husle clivo hrajú a na prázdne stoličky usadnú už len spomienky. Skrz svet fantázie, citov, prostredníctvom metafor sa dostávame na miesta, ku ktorým má autor vrúcny vzťah (a možno ich robí krajšími aké sú)… Z jednej steny diváka pohltia väčšie obrazy s úchvatným výhľadom na more, z ďalších sú to malebné zákutia známeho mesta. V maľbách a pasteloch bohato využíva priesvity svetla, symbolickú priebehovosť, impresívne stvárnenie krajiny, pri niektorých dielach nemožno vylúčiť ani surrealistické interpretácie. Obrazy Jána Bartka sú oázou, kde môžeme nazbierať nové sily a energiu, sú plné vysnívaných ostrovov a snových miest, kam vedú naše myšlienky, kde cítiť poryvy vetra, ale i pokoj podvečerov...

Stránky

 • TheraSuit

  Metóda TheraSuit  je komplexnou metódou rehabilitácie dieťaťa, ktorá nerieši jednotlivé deficity, ale celok a dieťa v tomto systéme nie je pasívnym prijímateľom rehabilitácie, ale aktívnym činiteľom, ktorý sa sám podieľa na vlastnom uzdravovaní.

  Samotné cvičenie v prvom cykle trvá 3 -4  týždne, každý deň dieťa cvičí 3 hodiny. V prvých dňoch je rehabilitácia zameraná predovšetkým na neurostimuláciu, teda na  zobudenie svalov, ktoré dieťa v aktívnom pohybe nedokáže použiť alebo používa zle. Špeciálnou technikou sa tieto svaly intenzívne stimulujú a aktivujú do pohybu. Čiže už to nie je pasívne naťahovanie skrátených svalov, ale naučíme svaly dieťaťa ako si samé majú poradiť s deficitom, jedna skupina svalov musí vyvažovať inú skupinu a týmto spôsobom  nie je možné, aby sa skrátený sval, ktorý sa natiahne, po skončení rehabilitácie znovu vrátil k svojmu skráteniu, pretože mu v tom už bráni zaktivovaná iná skupina svalov. Tento prepracovaný systém neurostimulácie aplikujeme počas pobytu, ale v prvých dňoch je to extra intenzívna neurostimulácia, postupne, čím viac na sile pridávajú svaly dieťaťa, my na našej sile uberáme.

  Druhou fázou TheraSuit metódy je cvičenie v PULL systéme, v kladkovom systéme, kde pomocou závaží a popruhov dokážeme precvičiť izolovane konkrétny sval, teda už nemusíme cvičiť povedzme zohýbať koleno, ale priamo ohýbače, alebo odťahovače. Teda cvičenie v pull systéme je vysoko individuálne a zamerané presne podľa potrieb konkrétneho dieťaťa.

  Na pull systém naväzuje cvičenie SPIDER  v tzv. pavúkovi, čiže v špeciálnych pružných popruhoch, ktoré fyzioterapeutovi umožňujú aj dieťa, ktoré nie je schopné samostatne stáť, upevniť v stoji a tak sa mu otvárajú mnohé ďalšie možnosti cvičení a dieťa súčasne zakúsi dovtedy nepoznaný pocit stoja na vlastných nohách. Cvičenie v pavúkovi posilňuje predovšetkým stabilizačný systém dieťaťa.

  Veľmi dôležitou súčasťou TheraSuit metódy je cvičenie v špeciálnom obleku, ktorý bol vyvinutý v Rusku pre potreby kozmonautov v beztiažovom stave, kedy dochádza k ochabnutiu svalov a osteoporóze. Vďaka tomuto obleku sa zintenzívni cvičenie, stabilizuje posturálny systém, máme možnosť ciele korigovať pohyb a držanie tela pomocou nastaviteľných systémov. Tento tlak a ťah vysiela aferentne do centrálneho nervového systému signály o normalizovanom motorickom pohybe. Týmto spôsobom sa skutočne zapájajú v TheraSuit metóde nielen periférne oblasti, ale aj centrum, čiže je to skutočne integrovaný a ucelený systém cvičenia.

  Počas rehabilitácie  dosahujú deti pokrok nielen v motorickom systéme, ale na to nadväzuje aj pokrok v dorozumievaní, komunikácii, stravovaní, sociálnom kontakte atď.  Nespornou výhodou tohto systému rehabilitácie je postupné zaťažovanie dieťaťa, čiže námaha postupne graduje až k maximálnemu výkonu dieťaťa, pričom je intenzita cvičenia optimálne rozložená tak, že dieťa nie je celkom vyčerpané, ale zvláda terapiu úspešne absolvovať so všetkými náležitosťami.  Súčasne je možné pokladať túto metódu za jednu z mále, kde je možné cvičiť aj s väčším dieťaťom. Taktiež možno pokladať za jedno z najväčších pozitív TheraSuit metódy  vysoko individuálny prístup. Metóda je síce zostaveným a overeným programom, ale ponúka teké široké spektrum možností výberu cvičenia, že je možné skutočne rehabilitáciu prispôsobiť potrebám každého dieťaťa podľa jeho individuality.

  TheraSuit metóda teda prvou rehabilitačnou metódou, ktorá je skutočne vymyslená a prispôsobená dieťaťu.